Bert Keizer

Verslag Café Doodgewoon West-Brabant 19 september 2019

“De geboorte van de noodzaak van de palliatieve zorg”

Over Bert Keizer

Bert Keizer werkte tot aan zijn pensioen als verpleeghuisarts, nu werkt hij bij het Expertisecentrum Euthanasie (Levenseindekliniek). Daar kunnen mensen terecht die hun euthanasiewens in het eigen circuit niet gehonoreerd krijgen. Hij schrijft o.a. columns voor Trouw, Filosofie Magazine en Medisch Contact en is auteur van ‘Voltooid leven’.

De geneeskunde is twee keer wakker geworden. De eerste keer was in 1850 toen er geleidelijk een einde kwam aan de mosterdpleisters en het zinloze verwoestende aderlaten.

De tweede keer was in de jaren ’70 van de vorige eeuw toen het succes verstikkend leek te werken. Uit deze gebeurtenissen is de palliatieve geneeskunde en de euthanasiepraktijk voortgekomen.

We zullen tijdens deze avond ook een blik werpen op waar we nu zijn aangekomen.

Op het eerste gezicht lijkt dit toch een beetje een overbodige avond voor hen die regelmatig Café Doodgewoon bezoeken.  Zij zijn vaak actief betrokken in de palliatieve zorg en weten maar al te goed dat er nog veel te doen is.

Maar toch…….de zaal in Bravis zit goed vol.

Bert schetst op zijn geheel eigen wijze, vaak met lichte humor, maar ook met pijnlijke directheid, een beeld van de huidige stand van zaken m.b.t. het stervensbeleid.

In een chronologische tijdlijn vertelt hij over de ontwikkelingen in de geneeskunde. Namen van o.a. Jenner (pokken), Semmelweis (kraamvrouwenkoorts), Mathijsen (gipsverband) en Pasteur (sterilisatie) komen langs. We mogen er trots op zijn, maar de euforie over al deze ontwikkelingen leidde wel tot: “We gingen maar door met leven, leven, leven, en dan de dood, maar er was nooit aandacht voor …sterven”.

Met krachtige quotes en persoonlijke voorbeelden geeft Bert de huidige situatie aan:

– De trend van nu is oud worden met zinloze geneeskunde

– Geneeskunde loopt tegen de lamp omdat ze geen moment van stoppen kent

– In ziekenhuizen wordt beroerd gestorven, als je goed wilt sterven moet je zorgen uit het   ziekenhuis te blijven

-We zijn nu 50 jaar aan het kletsen over euthanasie

Natuurlijk komt ook euthanasie ter sprake. Bert is er duidelijk over. Sommige categorieën zijn hier heel lastig. Denk aan psychiatrische patiënten en mensen met dementie.

Zijn stelling is: “ik woon liever in een land waar de stervensbegeleiding goed geregeld is, dan in een land waar de euthanasie goed geregeld is.”

Als altijd is er tijd genoeg om vragen te stellen.  Zo komt het proces tegen de arts die euthanasie pleegde bij een demente vrouw ter sprake, waarbij Bert Keizer aangeeft het pijnlijk te vinden dat over de rug van de arts naar een uitspraak van de Hoge Raad wordt gewerkt. Duidelijk wordt dat de vraag om euthanasie vaak betekent: ‘Ik heb moeite met lijden’. Er is behoefte aan goede stervensbegeleiding.

Tja,…. Dat wisten velen van ons al, maar wat vind ik het fijn om het eens zo lekker duidelijk en met compassie te horen.

 

Tekst: Aad Joosten, Etten-Leur 23-9-19

 

 

 

Café Doodgewoon West-Brabant: Met het einde in zicht

Willemjan Slort over zijn nieuwe boek ‘Met het einde in zicht’.

Alweer een inspirerende bijeenkomst bij Café Doodgewoon West-Brabant.  Huisarts Willemjan Slort is een prettige, vanuit eigen praktijk en boek vertellende, kenner van de palliatieve zorg. Hij neemt ons met woord en beeld mee naar de kern van de palliatieve zorg:

Verdiep je in de ander en sluit er bij aan!

In zijn verhaal en boek beschrijft hij hoe hij tot een begrippenlijst van 19 items is gekomen die zorgen voor goede communicatie. Hij noemt dit de AAA lijst = Aanwezigheid, Actueel, Anticiperen. Een mooie checklist die nu veel gebruikt wordt.

Aanwezigheid heeft natuurlijk te maken met tijd, rust, ruimte, samen, enz. Dat wat we bij de VPTZ  “Er zijn” noemen. Een mooie zin die bleef hangen: “Zorg dat je met lege handen naar de ander gaat”.

Actueel heeft te maken met praten over de huidige situatie, dus bijvoorbeeld diagnose, prognose, klachten ,enz.

Anticiperen heeft te maken met vooruit kijken, het vervolg.

Aan de hand van een aantal verhalen uit zijn boek bespreekt Willemjan op zeer interactieve wijze wat hij nou bedoelt met zijn AAA lijst, een goed hulpmiddel voor communicatie in de palliatieve zorg.

Het 2e deel van de avond bestaat uit het bekijken en bespreken van de korte film “Er zijn, als het er om gaat”, die mede mogelijk is gemaakt door een geldelijke bijdrage van Monuta Helpt. Patricia Notting van Monuta is aanwezig om de cheque te overhandigen aan voorzitter Bram Klijnsma.

Deze film kan een goede bijdrage leveren aan de bekendheid en de toegevoegde waarde van de vrijwilligers in de palliatieve, terminale fase en is te bekijken op de website  van VPTZ West-Brabant & Tholen: www.vptz-westbrabanttholen.nl.

Kortom: Alweer een heerlijke en nuttige avond bij Café Doodgewoon. En we zaten toch maar fijn met dat mooie weer in een tuin, al was het dan de binnentuin van TWB.

Noteer alvast de volgende bijeenkomsten in de agenda: 19 september komt Bert Keizer (reserveren noodzakelijk) .

Op 21 november 2019 zullen we de interactieve lezing en workshop van Mariska van Veenen en Margot Verkuylen brengen. Hoe doe je dat, het hebben over doodgaan? Mariska en Margot hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken. Vanuit hun vak en vanuit hun persoonlijke ervaringen gaan ze hier samen met de zaal de dialoog over aan. Betrokken, vakbekwaam en met de nodige humor.

Zie ook de Power Point van Willemjan Slort op de website www.doodgewoonwestbrabant.nl

 

Tekst: Aad Joosten

 

 

 

 

 

Palliatieve zorg en de multidisciplinaire samenwerking

Dit keer wilde café Doodgewoon eens aandacht besteden aan multidisciplinaire samenwerking. Palliatieve zorg geef je namelijk nooit alleen!

En dus stonden er vanavond 4 verschillende professionals voor ons klaar.

In vier korte sessies maakten we kennis met: huisarts Annique Loukes, regiocoördinator Ellen van der Weijde van VPTZ West-Brabant & Tholen, fysiotherapeut Danielle van Terheijden en ergotherapeut Saskia van Bezooijen en Transmuraal Palliatief Verpleegkundige (TPV) Esther Mulders.

Ieder belichtte vanuit hun professie wat zij kunnen bieden in de palliatieve fase en zouden kunnen betekenen voor de cliënt en hun naasten.

Het was een boeiende avond!

Wat bleef er na deze avond hangen?

  • Wat is er gelukkig al veel geregeld omtrent de palliatieve zorg en stervensbegeleiding.
  • Wat kan er veel!
  • Wat is er toch nog veel onwetendheid in met name de medische hoek.
  • Wat zou het fijn zijn als de communicatie tussen alle betrokkenen nog zou verbeteren.
  • Dat het goed zou zijn dat er in het elektronisch patiënten dossier een stukje ‘wilsverklaring’ zou kunnen komen.
  • Dat je eigenlijk maar één telefoonnummer moet onthouden om heel veel in gang te zetten. Dat is 06 43 23 71 50 van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Aan het einde van de avond wisten we beter wat er allemaal mogelijk is in de palliatieve fase.
En zoals altijd was er na afloop ruimte en tijd voor een drankje en een hapje en veel gezelligheid

 

Tekst: Aad Joosten, VPTZ West-Brabant & Tholen

Sander de Hosson bij Café Doodgewoon

Ja, “Er zijn”, het motto van de VPTZ. En Sander de Hosson was er!

Wat een boeiende, inspirerende en ‘hart onder de riem stekende’ avond. We gingen naar huis met het blije gevoel dat er ook in de medische wereld steeds meer aandacht komt voor de palliatieve fase in een mensenleven en ook nog met een cadeautje: een Praktische Palliatieve Box (PPBox) voor alle aanwezigen. Met dank aan Mandalie Bulten en Willeke de Pagter, twee verpleegkundigen in een hospice, die deze box hebben ontwikkeld en Roparun Nederland, die de sponsor is van de gulle gift.

De zeer druk bezochte  avond  van Café Doodgewoon West-Brabant werd geopend door Leanne Otto, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg.

De Praktische Palliatieve Box is ontstaan door een jarenlange ervaring in het zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven en een soort tegenhanger van het kraampakket. Na een korte uitleg hierover was het woord en beeld aan Sander de Hosson.

Zijn intro-filmpje kwam direct tot de kern van de palliatieve zorg: Leef je in in de ander, ga eens in diens schoenen staan, oordeel niet. Sander zou dat later empathie noemen.

Door middel van vertellingen uit zijn boek ‘Slotcouplet’, zijn persoonlijke ervaringen  en geraaktheid, nam hij ons mee naar de wereld, die de meeste van de aanwezigen overigens goed kennen; de palliatieve zorg.

Een paar van zijn belangrijkste boodschappen:

  • Palliatieve zorg vraagt meer aandacht. We mogen/moeten als professionals en vrijwilligers misschien wat meer van ons laten horen.
  • Met name de existentiële zorg (Sander’s invulling voor spirituele zorg) moet uitgebreid worden en vergoed.
  • Alle medisch specialisten zouden palliatieve zorg in hun pakket moeten hebben. Intervisie is erg belangrijk.
  • Die bureaucratie, daar moeten we echt vanaf!

 

Soms klonk er een voorzichtig applaus en menigeen werd geroerd door de aangrijpende verhalen die Sander voorlas of uit zijn hoofd vertelde.

Bij de opening van zijn verhaal liet Sander ons een quote zien van de Franse Ambroise Pare (1510-1590)! “Geneeskunde is soms genezen,  vaak verlichten, maar altijd troost “.

Zijn laatste dia maakte het verhaal mooi rond. In de palliatieve zorg gaat het vooral om ‘Presentie’,

‘Er zijn’.

En dat was hij. Wat een mooie avond! Traditiegetrouw konden er nog wat vragen worden gesteld en was er een drankje, zodat ieder nog even kon nagenieten en napraten.

 

Tekst: Aad Joosten

 

Multiculturele aspecten in de palliatieve zorg

Alweer  zo’n interessante bijeenkomst van Café Doodgewoon West-Brabant, waarop de van oorsprong Turkse Mehmet Uygun ons op persoonlijke en humoristische wijze meenam naar de wereld van de allochtone palliatieve en terminale patiënten..

Hij vertelde ons wat eigenlijk een allochtoon is (het hele Koninklijke gezin bijvoorbeeld) en hoeveel allochtonen er in Nederland wonen .

Hij deelde met ons zijn persoonlijke ervaringen die hebben geleid tot de oprichting van SGAN (Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland. ) Dit is een patiëntenorganisatie, die opkomt voor de belangen van de allochtone patiënten en zijn of haar naasten. De stichting speelt een actieve rol bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone patiënten in Nederland.

In zijn betoog kwamen verschillende knelpunten in ziektebenadering aan de orde . Verschillen in religie, culturele waarden en normen. Naast een taalprobleem kan het in een aantal culturen een dilemma zijn om over de (terminale) ziekte, prognose en het ziekteverloop te praten. Lang niet iedereen wil openlijk en rechtstreeks over de ziekte en de naderende dood spreken. In het land van herkomst is het vaak juist belangrijk om de zieke bij het alledaagse leven te betrekken en hoop te geven.

Een paar opmerkelijke zinnen uit zijn verhaal:

De huidige 2e generatie allochtonen vond en vind het moeilijk om mee te ontwikkelen in de Nederlandse samenleving, maar is ook niet mee ontwikkeld in de ontwikkelingen in het land van oorsprong van hun ouders.  Ze lopen dus soms echt achter.”

Vanuit religie is ziekte en pijn doorstaan iets wat erbij hoort.”

Bonuspunten’ (woord van Mehmet) om een goede plek in het hiernamaals te krijgen.”

De consequentie van deze gedachtegang is dan ook dat sedatie en euthanasie bijna niet bespreekbaar zijn.

Tips die Mehmet ons meegaf:

Het Nederlandse slechtnieuwsgesprek is veel te direct. Neem een omweg.

Laat kinderen niet tolken. Zij kunnen m.n. sommige onderwerpen niet met ouders bespreken.

Vermijd moeilijke woorden want vaak is men analfabeet of laag opgeleid. Bijv.  terminaal = laatste fase.

Communiceer via een vertrouwenspersoon.

Vraag bij onderzoeken aan patiënt wie aanwezig mag zijn. Vaak moet ook partner weg.

Kijk eens naar de video: “ik heb een dokter in Marokko”.

Als een hele groep de patiënt wil bezoeken, kies dan een aanspreekpersoon.

Gebruik het kaartje met de 3 belangrijkste vragen die een patiënt kan stellen aan de behandelaar. Deze kaartjes zijn er in meerdere talen. (SGAN)

Meer tips uiteraard ook in de powerpoint die Mehmet ons toonde. Deze is te downloaden op de website www.doodgewoonwestbrabant.nl.

Tenslotte:

Zorgverleners dienen te beschikken over empathie, moeten écht aandacht geven en proactief handelen; bijvoorbeeld door actief de zorgbehoefte te achterhalen, te reageren op signalen en zelf met suggesties te komen. En het is belangrijk om goed te blijven communiceren, creatief naar oplossingen te zoeken. Hiermee wordt voorkomen dat de kloof tussen twee werelden  niet groter wordt, maar juist kleiner.

 

Tekst: Aad Joosten

Tiende editie Café Doodgewoon West-Brabant: Manu Keirse

Café Doodgewoon West-Brabant donderdag 20 april – Manu Keirse

Manu Keirse is een bekende klinisch psycholoog uit België. Hij is hoogleraar in Leuven en een expert in patiënten begeleiding, rouwverwerking en de palliatieve zorg.

Manu Keirse live horen spreken is een inspirerende en onvergetelijke ervaring. Zijn ontroerende verhalen komen uit de praktijk. Daarom zijn we heel blij te kunnen melden dat hij op donderdag 20 april te gast is bij de tiende editie van Café Doodgewoon West-Brabant.

Manu Keirse heeft in het verleden menig boek over palliatieve zorg en rouw geschreven. Daarin gaat hij uitvoerig in op de vele emoties die gepaard gaan met verlies (‘Stil verdriet’, ‘Vingerafdruk van verdriet’, ‘Helpen bij verlies en verdriet’, om er een paar te noemen).

Palliatieve zorg is voor Keirse het toevoegen van leven aan de dagen die nog komen, alles doen wat je kunt om te zorgen dat iemand zo zinvol mogelijk kan leven tot de laatste dag: de pijn stillen, comfort geven en goed informeren. Palliatieve zorg begint in het ideale geval op het moment dat de diagnose van een ongeneselijke en levensbedreigende ziekte wordt gesteld. Ze vult curatieve zorg aan of versterkt ze. Palliatieve zorg kan zich dus uitstrekken over een lange periode. Een optimale palliatieve zorg zorgt ervoor dat de patiënt de regie van zijn levenseinde zoveel mogelijk in eigen handen neemt.

In 2014 publiceerde Keirse het boek ‘Zie de mens’, een opvallende oproep om de verregaande fragmentatie in onze maatschappij een halt toe te roepen. Hij pleit voor een radicaal nieuwe manier van kijken, een manier die de waarde en waardigheid van mensen centraal stelt. Want pas als we dat doen, kunnen we waarachtig met elkaar omgaan. En dat is misschien wel de echte uitdaging als je zorg wilt dragen voor anderen, in je gezin en familie, in de opvoeding en in de zorgverlening.

In 2015 kwam zijn boek ‘Als ik er niet meer ben’ uit, over de laatste fase van het leven. Je leeft maar één keer, maar hetzelfde kan natuurlijk ook gezegd worden van sterven. Een goede aanpak van de laatste fase van je leven kan je toelaten op een mooie manier afscheid te nemen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op het levenseinde, maar ook voor mensen die anderen hierin willen bijstaan.

De entree is vrij.

Aanmelden moet wél deze keer, dat kan via: cafe@doodgewoonwestbrabant.nl.

Het maximaal aantal mensen dat in de Binnentuin van TWB past is helaas al bereikt.

We zijn nu een reservelijst aan het bijhouden. Mensen die zich hebben aangemeld en een bevestiging hebben ontvangen vragen wij, als zij toch niet in de mogelijkheid zijn om de avond bij te wonen, om zich af te melden . Zo kunnen wij de mensen op de reservelijst blij maken.

Er is aan de achterkant van TWB een grote parkeerplaats.

L-Jorritsma-Smit

De Levenseindekliniek

Café Doodgewoon West-Brabant op donderdag 9 februari om 19.30 uur, de Binnentuin van TWB, Belder 2, Roosendaal.

Deze keer gaat Café Doodgewoon West-Brabant het onderwerp ‘Euthanasie en de Levenseindekliniek’ behandelen. Wie komen daarvoor in aanmerking? Wat is de rol van de Levenseindekliniek?

Simon van Hemsbergen, huisarts in Willemstad, is ook arts bij de Stichting Levenseindekliniek (SLK). Hij houdt een presentatie over zijn werk voor de SLK. Het verhaal van Simon duurt ongeveer een uur. Na de pauze gebruiken we de resterende tijd voor vragen en discussie en staan nog even stil bij het meest recente wetsontwerp van de minister en D66.

Na afloop is er ruimte en tijd om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. De toegang is gratis. Aanmelden hoeft niet maar mág wel. Dat kan via cafe@doodgewoonwestbrabant.nl.

In 2017 zullen we vier maal een Café Doodgewoon West-Brabant organiseren. Op donderdag 20 april gaat Manu Keirse een lezing houden.

Voor donderdag  13 juli wordt het programma ingevuld met een theaterstuk.

Op donderdag 9 november zal specialist ouderengeneeskunde Lisette Birkhoff een avond verzorgen over Stoppen met Eten en Drinken: STED

 

Vrijwilligers en professionele zorgverleners in de palliatieve zorg met elkaar in contact brengen om de samenwerking te bevorderen door ervaringen uit te wisselen en informatie te delen rond de palliatieve zorg aan de hand van thema-avonden. De palliatieve patiënt staat hierbij steeds centraal, uiteindelijke doel is om zo optimaal mogelijke zorg te verlenen aan de palliatieve patiënt in de regio.

 

 

Afscheid

Tijdens de laatste grote vrijwilligersvergadering op 11 oktober namen wij officieel afscheid van de vrijwilligerscoördinatoren Lenny Verresen en Monique Snepvangers. Monique kwam meer dan 15 jaar geleden als vrijwilligster bij VPTZ West-Brabant & Tholen, Lenny zes jaar geleden.

Partir c’est mourir un peu, maar dat geldt niet voor beide dames, want wij gaan hen zeker nog ontmoeten bij de bijeenkomsten van Café Doodgewoon West-Brabant, het jubileum, etc. Wij zijn hen enorm dankbaar voor de vele jaren die zij hebben besteed aan het bijstaan van de medemens in nood en wensen hen alle succes met hun bezigheden in de toekomst.

Gemma Wagemakers en Hermie Derks zijn inmiddels in de voetsporen van Lenny en Monique getreden. Het vijfkoppige coördinatorenteam is daarmee weer compleet.

Bij VPTZ West-Brabant & Tholen bieden 55  vrijwilligers hulp en ondersteuning bij de mensen thuis, om daarmee de mantelzorgers van cliënten in de palliatieve terminale fase te ontlasten.

Ook worden we gevraagd in verzorgings-, verpleeghuizen en andere instellingen. “Laat niemand in eenzaamheid sterven” is de slogan van de Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg ( VPTZ) in de samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Lenny Verresen co (1)  Lenny       Monique Snepvangers (co) Monique

 

Het afscheidslied werd geschreven door Joke Frankhuijzen.

con2-web

con-1-web

 

Bestuurslid Marijke de Kraker hield een mooie speech aan het begin van de avond.

marijke-web

 

Sterven als een reis naar het onbekende

Een lezing door Jacinta van Harteveld

“Op de weg hier naar toe, was mijn Tomtom even van slag. De weg was kennelijk veranderd en dat bracht hem in de war. Zo kwam er een herinnering bij mij naar boven. Er was in het hospice waar ik werkte een mevrouw. Ze was stervende en ze vertelde me: ‘Het is zo druk op de weg, ik kom er niet doorheen’.” Zo begint Jacinta haar lezing in de binnentuin van TWB waar vandaag ( 15-09-2016) Café Doodgewoon wordt gehouden.

Jacinta Harteveld was elf jaar coördinator in het van Hospice Issoria in Leiden. Haar verhalen uit die periode zijn talrijk. Ontspannen staat zij naast een tafeltje waarop zij een aantal voorwerpen, symbolen, heeft neergelegd die zij opdiept uit een rugzak. Tijdens haar verhaal komt ze daarop terug. Want, zo zegt ze, zo zitten wij hier allemaal bij elkaar. Ieder met onze eigen rugzak.

20160915-jvh     20160915-symbolen

Werken in het hospice bracht Jacinta veel bijzondere ervaringen. Ze zag mensen overlijden, de weg ‘daar naartoe’ was voor iedere persoon uniek, maar ook waren er punten van herkenning. Jacinta lepelt een aantal verhalen op, ze staan beschreven in haar boek: Leven in het zicht van de dood.

“Een vrijwilligster kwam naar me toe, ze vertelde dat mensen in het hospice, in het laatste stukje van hun leven, vaak eenzaam zijn. Hoewel ik eerst niet zo naar haar wilde luisteren was dit toch de start van een zoektocht. We onderzochten lange maar ook kortere periodes.”

Wanneer jij, of iemand uit je omgeving te horen krijgt dat je gaat sterven staat je wereld op zijn kop. Emoties als boosheid, verdriet, onmacht. Je wordt afhankelijk door je ziekte. Je moet wellicht chemo ondergaan. Je wilt niet dood maar het doet iets met je leven. Als er dan verteld wordt dat er niets meer is, dan is dat soms ook een opluchting.

Jacinta: “Want, vertelde iemand mij: ‘je hoort niet eigenlijk meer tot de levenden. Je baant slechts voor jezelf een weg. Mensen kijken op een andere manier naar je, in een ander perspectief. Die blík als men vraagt: ‘hoe is het met je?’ Je hele leven verandert.’ Een mevrouw in het hospice zette iedere dag haar wekker. Dan belde zij naar huis zodat de kinderen op tijd zouden opstaan om naar school te gaan. Zij ontleende daar waarde aan. Ze kón het gezin en het leven nog niet loslaten. Dat heeft ook lang geduurd. ‘Toch’, zo vertelde zij mij, ‘toch zijn de kinderen zich aan het terugtrekken. Zij zijn aan het loslaten’, na zo’n boodschap verandert immers alles, er ontstaat een geheel nieuwe verhouding tot het leven.”

Het is een heel verwarde periode. Ook voor de omgeving. Niet altijd kan begrip opgebracht worden als een afspraak afgezegd wordt. Omdat het lijf het eenvoudig niet kan opbrengen. Soms verwachten mensen nog teveel. Via familiegesprekken kan je duidelijk maken waar mensen in de omgeving van de stervende staan. Jacinta: “Daar is deze ‘praatsteen’ voor. Wie de steen vast heeft, mag praten. Zo krijgen ook de zwijgers een stem, vertellen wat het met hem of haar doet. Door de verhalen zo te delen wordt de rugzak lichter.”

Wat zeggen mensen als ze gaan sterven? Wat kan je zien of opmerken over die naderende dood. Hoe is een delier te onderscheiden van de subtiele aanwijzingen die er gegeven worden? Allemaal vragen, moeilijk te beantwoorden. Een delier is een gevolg van een gesteldheid en is te behandelen. De aanwijzingen zijn van een naderende dood zij legio. Van: ‘ga ik nu naar huis?’ of ‘staat mijn koffer klaar?’ tot vragen om sleutels, een jas, een pet meenemen naar de operatiekamer waar een levensgevaarlijke operatie ondergaan moet worden. In tegenstelling tot een delier is hier geen sprake van verwardheid. Goed luisteren is hier erg belangrijk. Als je dat doet kan je de juiste antwoorden geven en de stervende geruststellen. Wellicht ook de familie opmerkzaam maken van het naderende einde.

Wat ook opmerkelijk is, vaak ziet de stervende kleuren, of landschappen. Of er komen overleden personen op hun pad. De kleuren en landschappen zijn erg mooi, ze hebben er geen woorden voor. Dit heeft ook niets te maken met het geloof in leven na de dood. Ook mensen die daar beslist níet in geloven zien ze. Soms komt het voor dat zij zich op twee plekken tegelijk wanen. ‘Zojuist was ik toch ergens anders?’ Alsof ze nog even heen en weer gaan. Mensen hebben ook de nijging tot bewegen. Dat lijkt van binnenuit te komen. Een drang om ‘ergens uit’ te komen. Alsof het eigen lichaam te krap zit. Soms kan het helpen om kleding te verwijderen, een broekje (inco) uit te doen. Want wat kán je verder doen? Een hand vasthouden, vertellen dat de stervende ‘los mag laten’.

Het is goed om meer te weten over de persoon waarbij je waakt. Bijvoorbeeld: hoe nam hij of zij gewoonlijk afscheid? Was dat kort en bondig of bleef het bij steeds aanraken en zwaaien? Dat kan terugkomen in de manier van sterven.

Jacinta leest een gedicht voor van Anne Metz, het heet: Tastend dichtbij. Ook dit is in het boek opgenomen.

20160915-4

Afsluitend volgt er interactie met de mensen in de zaal. Verhalen komen los, herinneringen. Vragen hoe te reageren op de fysieke tekenen van het sterven. ‘Hoe zie je het nou, dat iemand gaat sterven?’ De bekende tekenen worden besproken: het stokken van de ademhaling, het reutelen.

Tot slot leest Jacinta nog een stukje voor uit haar boek, het stukje over Sonja en Peter waarin zij vertelt hoe de kinderen, Sonja en Peter vertellen hoe zij zich voelen. Sonja volgens haar dochter maar een oud vrouwtje moet worden – nog lang bij hen moet blijven – en vooral geen nieuwe papa moet nemen. De toekomst zal het uitwijzen.

Het is een weg, dat laatste stukje, waar we nog niets van weten. Hoe zal het ons vergaan? Deze avond bracht antwoorden over dat láátste stukje, op weg naar de dood.

20160915-cd-7

 

Tekst: Rianne Uijtdewillegen

 

Het boek: Leven in het zicht van de dood, is verkrijgbaar onder ISBN: 9789025901738
Uitgeverij: Ten Have

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Doodgewoon West-Brabant

Op donderdag 16 juni kwam de regen met bakken uit de lucht, maar dat weerhield de ruim 60 bezoekers aan Café Doodgewoon West-Brabant niet om de interactieve lezing door specialist ouderengeneeskunde Ronald van Nordennen bij te wonen. Onderwerp was het nu zeer actuele thema ‘Euthanasie bij Dementie’.

De laatste jaren heeft het onderwerp palliatieve zorg bij mensen met dementie steeds meer aandacht gekregen. Ook terecht, want mensen met dementie en hun naasten hebben goede zorg nodig in deze soms moeilijke periode in het leven. Het onderwerp euthanasie bij dementie maakt onderdeel uit van deze palliatieve zorg.

Aan de hand van stellingen werd de kennis van het publiek rondom het onderwerp getoetst. Het blijkt bij dementie van groot belang te zijn om vroegtijdig in gesprek te gaan met je huisarts en andere behandelaars over de laatste fase bij dementie. Als je je wensen aan de arts vertelt, zal die deze in jouw dossier opnemen.

Ronald van Nordennen kon het belang van de steeds ge-update wilsverklaring niet genoeg benadrukken. Een arts heeft niets aan een wilsverklaring van jaren geleden, die in een lade is gelegd en waarover nooit persoonlijk met de arts is gesproken. De huisarts en de onafhankelijke SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) arts moeten kunnen invoelen dat de situatie uitzichtloos is.

De rol van de huisarts, wat het betekent om een palliatief beleid te voeren, welke afspraken je maakt over bijvoorbeeld reanimeren en ook een begeleide STED (SToppen met Eten en Drinken)  komen aan bod.

Het was een zeer geslaagde avond, waarbij de zowel de formele als informele zorg vertegenwoordigd waren.

 

Tekst: L. Jorritsma-Smit, kantoorcoördinator VPTZ West-Brabant & Tholen