Skip to content

Organisatie

Missie: ‘Er zijn, als het er om gaat’

Het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst, aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten.

Visie

Om de missie te verwezenlijken wil VPTZ een dienstverlener zijn die:
klantgericht werkt en afgesproken kwaliteit levert;
een thuis is voor goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers;
een bron van kennis en ervaring is op het gebied van palliatieve en terminale zorg;
een efficiënte bedrijfsvoering heeft.

De Stichting

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) is opgericht in 1986 en uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie van ongeveer 60 enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers worden ingezet in de thuissituatie van onze cliënten en/of hun mantelzorgers. Daarnaast kennen wij vrijwilligers die voorwaarden scheppen om die ondersteuning mogelijk te maken, zoals de vijf vrijwillige coördinatoren, twee ICT-ers, coach, PR-medewerkers, bibliotheek-medewerker en bestuursleden.

VPTZ streeft waar mogelijk naar samenwerking. Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen brengen veel mensen hun laatste levensfase in eenzaamheid door. VPTZ sluit daarom samenwerkingsovereenkomsten met intramurale organisaties.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Jolanda Roelands
Secretaris: Linda van Beeck-Musters
Penningmeester: René van den Broek
Bestuurslid: Hajé Snijder (juridische zaken)
Bestuurslid: Jan Luijten (kwaliteitsbeleid)
Bestuurslid: Ine van Ommen (vrijwilligers zaken)
Bestuurslid: Yvonne van Trier

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De regiocoördinator (32 uur) en kantoorcoördinator (24 uur) worden beloond volgens de cao VVT 2021.

Contact

Sponsoren

Facebook

© Copyright 2022 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Vorm & Hosting WiseBite. All rights reserved.