Folders VPTZ West Brabant & Tholen

VPTZ – Voor clienten en mantelzorgers – Palliatieve zorg op maat

Folder voor mantelzorgers en cliënten

VPTZ – Vrijwilliger in de palliatieve teminale thuiszorg

Folder voor vrijwilligers

VPTZ – Folder voor woonzorgcentra en instellingen

Folder voor woonzorgcentra en instellingen

VPTZ – Folder voor sponsors

Folder voor sponsors

Bestuurlijke downloads

VPTZ – Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Publicatieplicht Zorginstellingen

Publicatie ANBI Zorginstellingen

VPTZ – Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

Meerjarenbeleidsplan
2018-2023

VPTZ – Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

VPTZ – Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

VPTZ – Privacyreglement cliënten, naasten en externe relaties

Privacyreglement cliënten, naasten en externe relaties

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Netwerk Palliatieve Zorg – Wij zijn er voor u en uw naasten

Netwerk Palliatieve Zorg

Klachtencommissie

VPTZ Klachtencommissie